Calcutta Times Most Desirable Women 2016 - Bengali Calcutta Times Most Desirable Men 2016 - Bengali

Mimi Chakraborty
1
Nusrat Jahan
2
Rukmini Maitra
3
Tridha Chowdhury
4
Sohini Sarkar
5
Parno Mittra
6
Rachel White
7
Paoli
8
Ritabhari Chakraborty
9
Subhashree Ganguly
10
Diti Saha
11
Raima Sen
12
Darshana Banik
13
Tanushree Chakraborty
14
Koushani Mukherjee
15
Riya Sen
16
Saayoni Ghosh
17
Swastika Mukherjee
18
Paayel Sarkar
19
Sauraseni Maitra
20