Bangalore Times Most Desirable Women 2014 - Kannada Bangalore Times Most Desirable Men 2014 - Kannada

Asha Bhat
1
Ragini Dwivedi
2
Kriti Kharbanda
3
Noyonita Lodh
4
Erica Fernandes
5
Nidhi Subbaiah
6
Ramya
7
Sharmiela Mandre
8
Nikhila Nandgopal
9
Archana Akhil Kumar
10
Dayana Erappa
11
Shubra Aiyappa
12
Anushka Shetty
13
Ashwati Ramesh
14
Priya Mani
15
Madhurima Tuli
16
Varsha Gopal
17
Mitali Rannorey
18
Aindrita Ray
19
Saroj/Aliyah Ibrahim
20
Adah Sharma
21
Pranitha Subhash
22
Sharmila Nicollet
23
Monisha Ramesh
24
Parto Gohari
25