Bangalore Times Most Desirable Men 2013 - Kannada - Results Bangalore Times Most Desirable Women 2013- Kannada - Results

Know More
Ranks 1 to 25
1
Yash
2
Sudeep
3
Diganth
4
Rahul Dravid
5
Rakesh Chengappa
6
Chetan
7
Karan Rao
8
Siddartha Mallya
9
Arry Dabbas
10
Puneeth Rajkumar
11
Upendra
12
Behram Siganporia
13
Tilak Shekhar
14
Chiranjeevi Sarja
15
Manish Pandey
16
J Karthik
17
Zoheb
18
Darshan
19
Raghu Mukherjee
20
Rakshit Shetty
21
Pankaj Advani
22
Robin Uthappa
23
Nikhil Chinapa
24
Rohan Bopanna
25
Adityaa
Beyond Top 25
Ajai Rao
Anup Sridhar
Dhananjaya
Dhruva Sarja
Kishore
Manu Chandra
Prajwal Devaraj
Prem
Prem
Ricky Kej
Sathish Neenasam
Saurav Ghosal
Srinagara Kitty
Tarun Arora
Vijay Prakash